Informacije o izdavanju viza za osobe koje putuju u Republiku Azerbejdžan povodom organizovanja i održavanja Velike nagrade Azerbejdžana (Formula 1 Azerbaijan Grand Prix) 2021. godine

  •            Stranci i lica bez državljanstva koja ulaze u Republiku Azerbejdžan u vezi sa organizovanjem i održavanjem Velike nagrade Azerbejdžana 2021. godine, moći će da dobiju vize po dolasku na međunarodne aerodrome Republike Azerbejdžan u periodu od 1. maja do 15. juna 2021. godine.

    Za dobijanje vize potreban je jedan od dolenavedenih dokumenata:

    -          Akreditaciona kartica izdata u skladu sa relevantnim pravilima kompanije „Formula One Management Limited “ i Međunarodne automobilske federacije, međunarodnih organizatora trka Formule 1.

    -          Akreditaciona kartica za „Baku City Circuit Operations Company “.

Search in archive