Документација за визу

Носиоцима дипломатских, службених и званичних српских пасоша није потребна виза за Азербејџан, за боравак до 90 дана на територији Републике Азербејџан. Списак земаља које примењују безвизни режим

 

За путовање у Азербејџан неопходно је добити визу у Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Азербејџан (Улица Пере Велимировића 25, 11090 Београд, Србија).

Радно време Конзуларног одељења Амбасаде Азербејџана у Београду:

понедељак-петак од 10:00 – 13:00 часова.

Сву документацију подноси лично подносилац захтева за визу. Подносилац захтева за визу, који из одређених разлога није у могућности да лично достави документацију, може да овласти другу особу да достави документацију у његово име, путем Писменог овлашћења. Виза се добија у периоду од 5-10 радних дана од дана подношења одговарајуће документације.

Врста визе Време трајања боравка у Азербејџану Такса за визу за носиоце пасоша Републике Србије
Виза за један улазак до 90 дана 20 долара (USD)
Виза за више улазака до 180 дана 350 долара (USD)
Транзитна виза за један улазак до 5 дана 20 долара (USD)
Транзитна виза за више улазака до 5 дана 40 долара (USD)

 

 Пажња: такса за визу, уплаћена на жиро-рачун Конзуларног одељења Амбасаде Азербејџана (Филијала Reiffeisen Bank у Улици Војводе Степе 199, Београд, Србија) у сврху обраде документације за визу, не подлеже рефундацији. Преузми: Захтев за плаћање

Трајање боравка у зависности од сврхе путовања
  Сврха путовања     Трајање боравка
Званична посета 180 дана
Пословно путовање 180 дана
Образовање 90 дана
Запослење 90 дана
Медицинске сврхе 90 дана
Хуманитарне сврхе 90 дана
Приватно путовање 90 дана
Култура 60 дана
Спорт 60 дана
Туризам 30 дана
 
 За добијање визе за путовање у Републику Азербејџан потребно је доставити у Конзуларно одељење Амбасаде Азербејџана у Београду следећа документа: За добијање визе за пословне сврхе, запослење, културне, спортске, образовне и хуманитарне сврхе потребна је следећа документација:
 • Оригинал пасош и копија главних страница пасоша (рок важења пасоша мора бити најмање три месеца дужи од датума истека визе).
 • Један попуњен захтев за визу (Application Form).
 • Две биометријске фотографије (3х4cm).
 • Образац попуњен од Стране која позива (Преузми образац)
 • Документ (потписано и печатирано писмо Стране која позива) у коме је наведена сврха позива у Азербејџан.
 • Копија Потврде о државној регистрацији (за Невладине организације)
 • Копија медицинског осигурања за период путовања (у случају ако Страна која позива не преузме на себе одговорност плаћања евентуалних медицинских услуга у Азербејџану)
 • Потврда уплате таксе за визу
  За добијање визе за званичне посете потребна је следећа документација:
 • Вербална нота Министарства спољних послова, Амбасаде Србије у Баку или Међународне организације у којој се указује званична сврха посете
 • Оригинал пасош и копија главних страница пасоша (рок важења пасоша мора бити најмање три месеца дужи од датума истека визе)
 • Један попуњен захтев за визу (Application Form)
 • Две биометријске фотографије (3х4cm)
 • Копија медицинског осигурања за период путовања (у случају ако Страна која позива не преузме на себе одговорност плаћања евентуалних медицинских услуга у Азербејџану)
За добијање визе за путовања у личне сврхе потребна је следећа документација:
 • Нотаријално оверено позивно писмо које потврђује да ће држављанин Азербејџана или страни држављанин који има потврду о сталном боравку у Азербејџану или радни емигрант који има пријављен привремени боравак у Азербејџану (само за чланове породице радног емигранта) сносити путне трошкове особе која путује у Азербејџан, за читаво време његовог боравка у Азербејџану.
 • Копија Идентификационог документа (ID) (копија личне карте за странце) Особе која позива путника у Азербејџан.
 • Оригинал пасош и копија главних страница пасоша (рок важења пасоша мора бити најмање три месеца дужи од датума истека визе)
 • Један попуњен захтев за визу (Application Form)
 • Две биометријске фотографије (3х4cm)
 • Копија медицинског осигурања за период путовања (у случају ако Страна која позива не преузме на себе одговорност плаћања евентуалних медицинских услуга у Азербејџану)
 • Потврда уплате таксе за визу
  За добијање туристичке визе потребна је следећа документација:
 • За добијање туристичке визе потребна је следећа документација:

 • Туристички ваучер туристичке агенције из Азербејџана која прима туристу у земљу или документ који потврђује резервацију хотела, камп-насеља, туристичке базе, итд. (потписано и печатирано писмо хотела у коме су наведени датуми резервације) и путничку карту.
 • Оригинал пасош и копија главних страница пасоша (рок важења пасоша мора бити најмање три месеца дужи од датума истека визе).
 • Један попуњен захтев за визу (Application Form) .
 • Две биометријске фотографије (3х4cm).
 • Копија медицинског осигурања за период путовања.
 • Потврда уплате таксе за визу

Електронска туристичка виза

http://eapplication.mfa.gov.az/visa/#/        tuitorial for online application

 

Search in archive