2015-06-23

Ulica Bahtijara Vahabzadea u Beogradu

Prema ukazu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, povodom 90. godišnjice istaknutog pesnika Azerbejdžana Bahtijara Vahabzadea, ambasada Azerbejdžana, na osnovu inicijative Kulturnog centra Azerbejdžana u Beogradu i Azerbejdžanaca koji žive u Srbiji, uputila je molbu Kancelariji gradonačelnika u Beogradu, radi širenja uspomene na ovog izvanrednog pesnika preko prijateljske zemlje i strateškog partnera Azerbejdžana kao što je Srbija, da jedna ulica u Beogradu nosi naziv izvanrednog pesnika. U skladu s tim, gradonačelnik Beogradske Kancelarije i Skupština doneli su odluku na zasedanju od 23. juna 2015. godine da se jedna ulica koja se proteže od Crnotravske do raskrsnice ulica Borska i Pere Velemirovića imenuje u čast našeg dragog pesnika Bahtijara Vahabzadea. Vredi pomenuti da se ta ulica nalazi u neposrednoj blizini ambasade Azerbejdžana i jednom od najmodernijih okruga Beograda. Pozitivan odgovor gradonačelnika na molbu o imenovanju ulice od strane ambasade Azerbejdžana je nesumnjivi dokaz svrsishodne i uspešne politike Azerbejdžana i, naravno, još jedan dokaz rastućeg uticaja naše zemlje širom Zapadnog Balkana i Srbije, kao i znak odnosa na visokom nivou između Azerbejdžana i našeg prijatelja i strateškog partnera – Srbije. Na posvećenost brižnoj uspomeni na doličnog sina azerbejdžanskog naroda i patriotskog pesnika, predstavnika naše kulture, Bahtijara Vahabzadea, iščekujući njegovu 90. godišnjicu, treba posmatrati kao znak poštovanja i uvažavanja, a i, uopšteno, ta činjenica će definitivno doprineti širenju bogate kulturne baštine naše Domovine širom sveta, posebno u zemljama Zapadnog Balkana i Srbije kao rastuća snaga u regionu, kao i intenziviranju saradnje između Azerbejdžana i Srbije.

Search in archive